2007

Dni Sochaczewa, Bitwa nad BzurąDraconia
Pierwszym ważnym w kontekście zamku wydarzeniem w 2007 r. była formalna rejestracja 13 kwietnia w Krajowym Rejestrze Sądowym istniejącego już od kilku miesięcy Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie “Nasz Zamek”. Następnie już 9 czerwca podczas Dni Sochaczewa zorganizowaliśmy we współpracy z sochaczewsko-warszawską grupą odtwórstwa historycznego Księstwem Draconii Czarnej imprezę towarzyszącą, obejmującą pokazy walk rycerskich oraz plenerową ekspozycję, na której prezentowano materiały dotyczące przeszłości sochaczewskiego zamku, a także zagadnienia jego odbudowy. Relatywnie niewielka impreza towarzysząca wprowadziła na Dniach Sochaczewa zupełnie nową-nieznaną do tej pory jakość i okazała się sporym sukcesem. Przez stoisko Stowarzyszenia przewinęło się kilkaset osób (z wieloma przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy), łącznie z władzami miasta, urzędnikami i delegacją z miast partnerskich z Anglii i Ukrainy (Melton i Gródek Podolski). Ekspozycję o podobnym charakterze (tylko bez udziału Draconii) zorganizowaliśmy 16 września podczas jednej z największych inscenizacji historycznych w kraju - odbywającej się w Brochowie pod Sochaczewem rekonstrukcji bitwy nad Bzurą. Pomocną dłoń przy organizacji tej plenerowej wystawy podali nam członkowie kolejnej sochaczewskiej grupy odtwórstwa historycznego - 18 pułku piechoty, których część funkcjonuje już obecnie w ramach Stowarzyszenia ”Nasz Zamek”. Jednym z ważniejszych dla nas wydarzeń na Bzurze było pojawienie się na ekspozycji, sochaczewskiego posła sejmiku marszałkowskiego dr J. Krupy, który wyraził poparcie dla naszej idei, chęć pomocy oraz akcesu do naszej organizacji, na co my z radością przystaliśmy.

Wykopaliska archeologiczne,
zasypanie wykopów,
konsultacje


wykopaliska 2007 na zamku w Sochaczewie

Najważniejszym jednak wydarzeniem 2007 r. były kolejne wykopaliska archeologiczne organizowane ponownie przez ekipę prof. L. Kajzera. Członkowie Stowarzyszenia jako pracownicy fizyczni oraz umysłowi aktywnie uczestniczyli w wykonywanych pracach. Z naukowego punktu widzenia badania te okazały się ważniejsze, ponieważ doprecyzowały wcześniejsze wyniki. Założono 5 jednostek badawczych skupiających się północno-wschodniej części wzgórza. Enigmatyczny zespół kamiennych fundamentów okazał się być elementem wcześniej nieznanej wczesnonowożytnej fazy architektonicznej zamku, związanej z rozbudowami książęcej budowli przez królewskich starostów po inkorporacji ziemi sochaczewskiej do Korony (po 1476 r.). Dzięki ponownej porównawczej analizie źródeł oraz odkrytego w ciągu dwóch sezonów zespołu ław fundamentowych udało się zidentyfikować pozostałości wczesnonowożytnej, potężnej wieży bramnej. Poza tym uściślono również informacje dotyczące wjazdu na XVII-sto wieczny zamek Radziejowskiego. Niezwykle ważnym odkryciem było zidentyfikowanie fazy osadnictwa przedgrodowego z końca XII w., a także ostateczne ustalenie przybliżonych poziomów użytkowych grodu, zamku książęcego oraz XVII-sto wiecznej rezydencji.

Wykopaliska 2007 na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie

Nie mniej istotny okazał się negatyw rozebranego muru odkryty w wykopie od północnej strony, który pozwolił na wstępne rozpoznanie położenia północnej kurtyny zamku książęcego. Do tego dodać należy wiele wartościowych zabytków kultury materialnej w postaci XVII-sto wiecznych kafli piecowych, zamkowych dachówek oraz perełek jak dzban typu “Bartman” świadczący o względnej zamożności XVI-sto wiecznych użytkowników zamku. Przez cały okres prac badawczych członkowie Stowarzyszenia zajmowali się wydobyciem zabytkowej cegły z wykopów i gromadzeniem na przygotowanym przez nas prywatnym terenie. Niestety nie udało się doprowadzić do ponownego licowania. Po zakończonych pracach po raz kolejny członkowie “Naszego Zamku” zajęli się zasypywaniem wykopów archeologicznych; prace trwały miesiąc. Przez cały okres prac badawczych członkowie Stowarzyszenia oraz kadra naukowa udzielili szeregu wywiadów dla prasy lokalnej i ponad regionalnej, a także kilka razy gościli w radiu (Fama, Niepokalanów, Dla Ciebie, Bis, Victoria) i telewizji (TVP 3-Kurier Mazowiecki).

Kurier Mazowiecki, 27.07.2007: Materiał o wykopaliskach (od 7min, 33sek)

Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem w 2007 r. były pierwsze konstruktywne rozmowy pomiędzy miastem, konserwatorem, naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Warszawskiej, a Stowarzyszeniem na temat przyszłości zamku.© 2019 naszzamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści zawartych na stronie bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.