2008

Konkurs architektoniczny na wizję zagospodarowania wzgórza zamkowego, ankiety


Najważniejszym wydarzeniem 2008 r. był organizowany przez władze miasta i Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej studencki konkurs na wizję zagospodarowania wzgórza zamkowego. Pomysłodawcą takiego rozwiązania był sochaczewianin i zarazem pracownik Zakładu-dr Cezary Głuszek. Jako prowadzący zajęcia wraz z prof Marią L. Lewicką odpowiadali za nadzór i wsparcie merytoryczne dla studentów. Konkurs miał charakter koncepcyjny- efekty miały pokazać różne możliwości zagospodarowania sochaczewskiego obiektu i tym samym być elementem w dyskusji nad kierunkiem działań związanych z zamkiem (elementem dojścia do wizji realizacyjnej). Prace miały być zgrupowane w 3 kategoriach-trwałej ruiny, nowoczesnego uzupełnienia i historycznej odbudowy-zgodnych ze współczesnymi trendami w konserwatorstwie. W tych kategoriach wybrano 3 zwycięzców i po dwójce wyróżnionych. Przekazałem wszystkim studentom swą wiedzę na temat architektury obiektu, (łącznie ze schematycznymi wizjami zamkowych elewacji) jeszcze w 2007 r., gdy byli w Sochaczewie na tzw. wizji lokalnej. Niestety żaden z projektów nie okazał się w 100% zadowalający.
jedna z prac konkursowych
Najbliżej naszych preferencji znalazły się wizje M. Maszkiewicz oraz M. Jankowskiej, które po wprowadzeniu kilku zmian byłyby do przyjęcia. Te postanowiliśmy wspierać. Wraz z przedstawicielami sochaczewskiego Muzeum, Urzędu Miasta, Urzędu Konserwatorskiego, Politechniki Warszawskiej byłem członkiem komisji konkursowej. Na obrady przyniosłem efekt 3 tygodniowej zbiórki podpisów na wspomniane dwie wizje, dokonanej przez członków Stowarzyszenia (438 mieszkańców Sochaczewa zdecydowało się wesprzeć historyczną odbudowę zamku). Wyniki konkursu zostały ogłoszone 23 kwietnia. Niestety w kategorii historycznej odbudowy nie zwyciężył żaden z dwóch popieranych przez nas projektów (jeden z nich zajął drugie miejsce). Jak już jednak wspomniałem rola konkursu miała jedynie charakter koncepcyjny, więc żadne poczynione na nim wybory nie były przeznaczone do realizacji. Prace konkursowe eksponowane były w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przez 4 miesiące. Równolegle z wystawą prowadzona była w tym czasie w Muzeum ankieta Urzędu Miejskiego, podczas której mieszkańcy miasta po raz trzeci wyraźnie opowiedzieli się za historyczną wersją odbudowy zamku.

Bzura i Dni Sochaczewa 2008

Zarówno nasza ekspozycja organizowana podczas rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą jak i impreza przygotowana we współpracy z Księstwem Draconii na Dni Sochaczewa okazały się w 2008 r. większym sukcesem od ubiegłorocznych odpowiedników. Na Dniach Sochaczewa zarówno nasza ekspozycja jak i pokazy walk rycerskich zostały znacznie liczniej odwiedzone i spotkały się z większym aplauzem. Inscenizacje walk posiadały klimatyczny akompaniament odegrany przez zaprzyjaźniony zespół grający sambę - Lombelico del Mondo. Wystawa Stowarzyszenia rozrosła się i została profesjonalniej zorganizowana. Nie obyło się bez wizyt burmistrzów i lokalnych urzędników. Na Bzurze organizowaliśmy ekspozycję we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Szlak Książąt Mazowieckich, Mazowsze Chopina, Perły w Koronie Mazowsza

W 2008 r. Stowarzyszenie zostało zaproszone do dwóch rodzących się inicjatyw turystycznych. Najpierw staliśmy się jednymi z członków założycieli Lokalnej Grupy Turystycznej “Mazowsze Chopina” mającej za zadanie właściwie przygotować (infrastruktura, imprezy, inne przedsięwzięcia) tą część Mazowsza na obchody 200-set lecia urodzin wielkiego kompozytora, a co za tym idzie na właściwe obsłużenie dużej ilości turystów, którzy z tej okazji przyjadą choćby do Warszawy czy Żelazowej Woli.
W drugiej połowie roku przyłączyliśmy się do inicjatywy zorganizowanej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Zarząd Główny PTTK (konkretnie Daniela Sukniewicza i Roberta Sypka) kryjącej się pod nazwą Szlaku Książąt Mazowieckich. Przedsięwzięcie ma za zadanie aktywizować oraz integrować turystycznie i tożsamościowo miejsca związane z historycznym władztwem Książąt Mazowieckich.

Kurier Mazowiecki, 26.10.2008: Materiał o Szlaku Książąt Mazowieckich (od 3min, 58sek)

Warto również odnotować, że w tym roku zamek w Sochaczewie zajął 3 miejsce w konkursie “Perły w Koronie Mazowsza 2008”, co wiązało się z otrzymaniem specjalnego certyfikatu jakości.

Zagospodarowanie Podzamcza, Grobowiec Mułły


Grobowiec Mułły w Sochaczewie
W 2008 r. podjęliśmy także inne działania związane z naszymi celami statutowymi, dotyczące opieki nad każdym sochaczewskim zabytkiem w potrzebie. Pierwszą sprawą, którą ruszyliśmy z niebytu była kwestia zrujnowanego grobowca mułły, czyli muzułmańskiej kaplicy nagrobnej będącej jedyną pozostałością po islamskim cmentarzu w Sochaczewie (Muzułmanie wracają nad Bzurę). Drugą sprawą bezpośrednio związaną z przedmiotem naszej działalności było uczestnictwo w rozmowach z firmą Wojciecha Gęsiaka z Radomia, dotyczących wizji zagospodarowania Podzamcza i historycznego centrum miasta utraconego w wyniku dwóch ostatnich wojen światowych.

Rada miasta, Środki Unijne, Konsultacje


Jednym z ważniejszych dla zamku wydarzeń 2008 r. było wystąpienie członków Stowarzyszenia na Radzie Miasta. Była to okazja do zaprezentowania w politycznie najszerszym w Sochaczewie gronie, sytuacji w jakiej obecnie znajdują się ruiny oraz całego zagadnienia odbudowy zamku. Na Radzie Miasta odbył się również premierowy pokaz świeżo przygotowanych teoretycznych rekonstrukcji zamku. Wystąpienie zostało nagrodzone brawami, a obecny na sali przedstawiciel płockiej delegatury urzędu konserwatorskiego - Andrzej Tucholski wypowiadał się o prezentowanych wizjach bardzo pozytywnie. Nie mniej ważne były konsultacje, do których doszło między członkami Stowarzyszenia, a władzami miasta dotyczące najbliższych planowanych działań związanych z zamkiem i jego najbliższym otoczeniem (Podzamcze). Podczas tego spotkania szczegółowo omawiana była również problematyka pozyskiwania środków unijnych na ratowanie/odbudowę zabytków. Efektem spotkania było ustalenie kolejności działań związanych z zamkiem. Pierwszym akcentem ma być zabezpieczenie wzgórza i murów obiektu. Po uratowaniu ruin przed degradacją będzie można przystąpić do działań związanych z odbudową.

Kurier Mazowiecki, 2.12.2008: Materiał o wzgórzu zamkowym (od 5min, 43sek)

Konsekwencją tych ustaleń były nasze konsultacje z firmą Arup, mającą przygotować dokumentację dotyczącą zabezpieczenia wzgórza i konserwacji murów zamkowych. Wstępne ustalenia projektowe okazały się obiecujące. W związku z szeregiem tych ważnych ustaleń ponownie gościliśmy (dwukrotnie) w TVP 3 na łamach Kuriera Mazowieckiego.

Łukasz Popowski© 2019 naszzamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści zawartych na stronie bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.