2010
Rok 2010 r. był dla Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” najbardziej pracowitym i obfitował w wiele interesujących, organizowanych, bądź współorganizowanych wydarzeń:

zorganizowanie wespół z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz MGRH 18 Pułk Piechoty z okazji w jubileuszowych obchodów 70-cio lecia mordu katyńskiego uroczystości posadzenia dębu pamięci, w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „KATYŃ...ocalić od zapomnienia”, mającej na celu upamiętnić postać majora Karola Cywińskiego,

zostaliśmy w „kwestii katyńskiej” dostrzeżeni przez najwyższe władze państwowe. Jako organizacja biorąca wespół z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „KATYŃ...ocalić od zapomnienia”, otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na uroczystość sadzenia Dębu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej do Pałacu Prezydenckiego. Niestety z powodu katastrofy smoleńskiej uroczystość nie doszła do skutku…,

zorganizowanie wespół ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą 600 – lecia Victorii Grunwaldzkiej w powiecie sochaczewskim – trzydniowych uroczystości, zlokalizowanych w Kozłowie Biskupim, Sochaczewie oraz Śladowie, czyli na historycznym szlaku wojsk polskich zmierzających na walną rozprawę z Zakonem Krzyżackim. Impreza pod nazwą „Przez Ziemię Sochaczewską na Grunwald 600 lat później obudowana była szeregiem działań towarzyszących ze strony „Naszego Zamku”, wśród których za najważniejsze uznać można współorganizowany z Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, dwustopniowy, powiatowy konkurs wiedzy dla uczniów „Władysław Jagiełło – grunwaldzki zwycięzca” oraz konkurs plastyczny „Wyprawa grunwaldzka wczoraj i dziś”, promocja lokalnych uroczystości na warszawskim festynie „Ku Grunwaldowi”, stworzenie filmowej kroniki grunwaldzkich obchodów, a także projekt „Knechci Miasta Sochaczewa”, stworzony we współpracy ze środowiskiem rekonstruktorów Księstwa Draconii Czarnej, przy współfinansowaniu Urzędu Miejskiego, polegający na wyekwipowaniu 2 rycerzy, nawiązujących uzbrojeniem do XV- sto wiecznych strażników miejskich, opatrzonych miejskimi barwami oraz miejskim herbem na tarczach. Po ubarwionych rycerskim przemarszem, (jeźdźcy i konie brali udział w paradzie), uroczystościach pozostały trzy obeliski pamiątkowe (Kozłów Biskupi oraz Śladów), które jeszcze przez wiele lat dowodzić będą, że mieszkańcy powiatu sochaczewskiego nie zapomnieli o wielkiej rocznicy, a co za tym idzie o interesujących fragmentach przeszłości swojej ziemi,

formalne wypracowanie z Urzędem Miasta nowych standardów odnośnie utrzymywania przez ZGM porządku na wzgórzu zamkowym – usuwania odpadów oraz wykaszania trawy i zarośli. Zorganizowanie wespół z Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie akcji sprzątania najcenniejszego sochaczewskiego zabytku,

kluczowe ustalenia ze Starostwem Powiatowym, L.O. im F.Chopina oraz Urzędem Konserwatorskim odnośnie przyszłości i rewitalizacji dawnego cmentarza muzułmańskiego w Sochaczewie wespół z ruiną tzw. baszty tatarskiej (grobowca mułły),

aktywny udział w publicznej dyskusji na temat, rozwiązań architektonicznych kreowanych przy planowanej rewitalizacji budynku Kramnic

współorganizowany w Ostoi św. Dominika z Sochaczewskim Klubem Filmowym oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą pokaz filmu „Dawno Temu w Iłży”, połączony z premierą Klipu Grunwaldzkiego, czyli filmowej kroniki grunwaldzkich obchodów na Ziemi Sochaczewskiej,

cykliczne konsultacje społeczne z sochaczewianami, połączone z plenerową ekspozycją podczas Dni Sochaczewa, dotyczące m.in. zagadnienia odbudowy zamku, odtworzenia zabudowy w pierzejach Starego Rynku, rewitalizacji cmentarzy Żydowskiego oraz Muzułmańskiego, miejscowych zabytków oraz problematyki architektury miasta,

• wykłady, pogadanki, konsultacje ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy okazji tegorocznego, a także przygotowań do przyszłorocznego konkursu dotyczącego otoczenia Placu Kościuszki, organizowanego przez Urząd Miejski, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Zakład Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,

upamiętnienie wespół z wójtem gminy Młodzieszyn Joanną Szymańską 59 rocznicy śmierci Łukasza Cieplińskiego - bohatera znad Bzury, aktywnego działacza polskiego podziemia, ostatniego prezesa WIN-u, bestialsko zamordowanego w katowniach UB, w więzieniu na Mokotowie. W 2009 roku udało się wspólnie z gminą Młodzieszyn, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Elżbietą Jakimek-Zapart (IPN-Kraków) oraz Hufcem ZHP Sochaczew upamiętnić bohaterski czyn Cieplińskiego związany z walkami pod Witkowicami, z którego pozostał obelisk pamiątkowy,

• dwa razy w tym roku pojawiały się również informacje dotyczące aplikacji o dofinansowanie konserwacji ruin zamku oraz zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego. Wniosek ten złożył w 2009 r. Urząd Miasta w Sochaczewie (Wydział Rozwoju Miasta), w ramach projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Formalnym partnerem w aplikacji było nasze Stowarzyszenie. Na początku roku przekazaliśmy informację o tym, że aplikacja nie przeszła weryfikacji konkursowej. Jak się pod koniec 2010 r. okazało wystąpiły błędy przy ocenie i będzie ona ponownie rozpatrywana. Wchodzimy zatem w 2011 r. z wielkimi nadziejami na przełomową dotację, która pozwoli uratować ruiny zamku sochaczewskiego.

Łukasz Popowski© 2019 naszzamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści zawartych na stronie bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.