Panny Dominikanki w Sochaczewie

Piotr Stefaniak, Tomasz Karolak, Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego, Sochaczew 2013

ISBN 978-83-927106-39