O nas

Nasze Stowarzyszenie jest powstałą w 2006 r. organizacją, stworzoną przez aktywnych ludzi, pragnących działać w obszarze historii oraz dziedzictwa kulturowego Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. U podstaw powołania Stowarzyszenia legła chęć podjęcia działań badawczych i ratowniczych dla ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie.

Stowarzyszenie "Nasz Zamek" z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem - 11 listopada 2013 r.

Jeszcze w 2005 r. badacz dziejów Zamku Łukasz Popowski rozpoczął skuteczne starania o pierwsze od lat siedemdziesiątych XX w. wykopaliska na Wzgórzu Zamkowym. Stanowiło to początek realnych działań zmierzających do poprawy katastrofalnej sytuacji najcenniejszego sochaczewskiego zabytku. W ich efekcie powstała również nasza organizacja. W 2013 r., po każdorazowo inicjowanych i współorganizowanych przez nas, pięciu sezonach badań archeologiczno-architektonicznych oraz historycznych, a także po przeprowadzonej razem z Gminą Miasto Sochaczew inwestycji zabezpieczającej Wzgórze Zamkowe, z zadowoleniem możemy przyjąć, że trudny plan minimum dla obiektu został zrealizowany. W efekcie, ten materialny symbol historii Sochaczewa, z pewnością będzie miał szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń. Celem właściwego wyeksponowania historycznych walorów ruin warowni i jej otoczenia (podzamcze), wskazany byłby jeszcze drugi etap inwestycji, oparty na uzupełniających działaniach konserwatorskich. Wyniki najnowszych badań umożliwiają odtworzenie zamkowego mostu, a także czterech pomieszczeń w zachodnim skrzydle obiektu oraz dwóch w piwnicach, jak również ekspozycję murów z XIV, XVI i XVII wieku. Powstałe przestrzenie powinny być wykorzystane do prowadzenia całorocznej działalności muzealnej w tym zaaranżowania ekspozycji o dziejach Zamku oraz do organizacji imprez animacyjnych i ważnych wydarzeń jak uroczyste sesje Rady Miejskiej. Powstałaby wtedy szansa, aby trwale obudować zabytek wartościowymi atrakcjami. Dopiero te działania w pełni przywróciłyby go społeczności i to zarówno jako miejsca prowadzącego działalność edukacyjną jak i będącego dużą atrakcją turystyczną. Aby zrealizować te cele zamierzamy kontynuować nasze starania, by finalnie pozostałości naszego Zamku mogły służyć sochaczewianom na miarę możliwości i potrzeb.

                Ruiny Zamku w Sochaczewie - 2014 r. Foto: Małgorzata Kazur.                 

Realizujemy także inne cele, które nie ograniczają się jedynie do działalności związanej z Zamkiem. Na różne sposoby staramy się poprawiać sytuację pozostałych lokalnych zabytków, czy też promować dobre architektoniczne wzorce dla historycznego centrum Sochaczewa. Byliśmy jednym z inicjatorów pomysłu na odtworzenie zniszczonej podczas I i II wojny światowej zabudowy kamienicznej w południowej i północnej pierzei Starego Rynku (Placu Kościuszki). Równie aktywnie zajęliśmy się tematem pozostałości sochaczewskiego cmentarza muzułmańskiego wraz z ruiną tzw. baszty tatarskiej. Staramy się przybliżać mieszkańcom bogatą historię Sochaczewa, szczególnie w odniesieniu do złotych czasów Księstwa Mazowieckiego i okresu Staropolskiego. Powyższe cele realizujemy m. in. wydając publikacje, organizując badania naukowe, wykłady, spotkania i konferencje oraz historyczne imprezy animacyjne, z których najznaczniejszą dotychczas okazał się piknik Zawisza Czarny Nad Bzurą - Sochaczewskie Spotkania z Historią.

          Zawisza Czarny Nad Bzurą - III Sochaczewskie Spotkania z Historią - 2013 r. Foto: Małgorzata Kazur.

Nazwa naszego Stowarzyszenia nie jest dziełem przypadku. Z jednej strony podkreśla wiodącą rolę Zamku jako symbolu bogatej przeszłości miasta, jednocześnie wykazując potrzebę pielęgnowania tożsamości lokalnej w oparciu o materialną spuściznę historii Sochaczewa. Zamek jest własnością społeczności Sochaczewa, czyli nas wszystkich i my wszyscy jesteśmy za jego stan odpowiedzialni. Jako społeczność powinniśmy dbać o ten i inne zabytki, a zarazem nie pozwolić sobie utracić naszej tożsamości.


Życzymy miłej lektury i pamiętajcie Państwo NASZ ZAMEK potrzebuje NAS WSZYSTKICH...


Łukasz Popowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia© 2019 naszzamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści zawartych na stronie bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.